Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum v Praze Židovské muzeum v Praze Židovské muzeum v Praze

Popis

Židovské muzeum v Praze vzniklo roku 1906. Jeho účelem bylo zdokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě, a to především kvůli právě probíhající asanaci pražského židovského ghetta, a tudíž jeho nevyhnutelnému a nenávratnému zániku. S návštěvností přesahující 550 000 návštěvníků ročně jde o nejnavštěvovanější muzeum v České republice. Ve sbírkách muzea se nacházejí židovské církevní objekty, náboženské předměty, rukopisy, staré spisy, synagogální textilie a další věci. Většina těchto exemplářů pochází z pozůstalosti rodin, které byly vyvražděny během holokaustu. Židovské muzeum v současnosti spravuje 5 synagog: Maiselovu synagogu, Pinkasovu synagogu, Španělskou synagogu, Klausovou synagogu a Obřadní síň pohřebního bratrstva, Starý židovský hřbitov a Židovský archiv sídlící ve Smíchovské synagoze. Muzeum také spravuje Starý židovský hřbitov a Židovský hřbitov na Žižkově.