Stará čistírna odpadních vod

Stará čistírna odpadních vod Stará čistírna odpadních vod

Popis

Stará čistírna odpadních vod V Praze - Bubenči je významným dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství. Byla postavena v letech 1901 – 1906 jako poslední článek systematické stokové sítě v Praze. K čištění většiny odpadních vod města Prahy sloužila až do roku 1967, kdy byla nedaleko na Císařském ostrově uvedena do provozu Ústřední čistírna odpadních vod. Projekt kanalizace i návrh technických parametrů čistírny vypracoval stavební inženýr britského původu sir William Heerlein Lindley. Historický areál staré čistírny je zpřístupněn veřejnosti celoročně. Areál je prezentován prostřednictvím prohlídek s výkladem průvodce. Výklad doplňují fotografie a ukázky původní projektové dokumentace. Součástí prohlídky je filmový dokument o provozu čistírny z roku 1943(NFA). Každý pracovní den jsou průvodcované prohlídky v 11 a 14 hodin, v sobotu a v neděli v 10, 12,14 a 16 hodin. převzato z: http://www.staracistirna.cz/ops/cs/historie.php