Poštovní muzeum Praha

Poštovní muzeum  Praha Poštovní muzeum  Praha Poštovní muzeum  Praha

Popis

Muzeum bylo založeno 18. prosince 1918, tedy ve stejný den, kdy byly vydány první poštovní známky Československa. Prvních deset let bylo věnováno sběratelské činnosti. V roce 1928 byla otevřena první expozice v přízemí Karolina, nicméně zdejší prostory patřící Karlově univerzitě byly pro muzeum nedostatečné. Podařilo se získat nové v Holečkově ulici na Smíchově, v části zrušeného kláštera sv. Gabriela a od roku 1933 zde bylo zpřístupněno veřejnosti. Ve válečném období bylo řadu měsíců uzavřeno, v květnu 1945 došlo opět k otevření. Po roce 1950 došlo k omezení některých expozic s náplní poštovnictví ve prospěch filatelie. V Praze se podařilo koncem 80. let 20. století přestěhovat muzeum do zrestaurovaných prostor Vávrova mlýna na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. Tehdy bylo muzeum řízeno metodicky federálním ministerstvem spojů, vlastní řízení bylo v náplni Ředitelství pošt Praha. V nových prostorách bylo muzeum otevřeno slavnostně v roce 1988. Po roce 1990 byly sbírky rozděleny na českou a slovenskou část. Nynější adresa je Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1. V muzeu mohou návštěvníci vidět stálou expozici poštovních známek nejen z našich zemí, ale také vzácné a zajímavé filatelistické materiály ze zahraničí. Konají se zde příležitostné výstavy zaměřené na určitá období či oblasti poštovnictví a filatelie. V budově je badatelna, knihovna. Otevřeno je denně mimo pondělí. Budova je chráněnou památkou, barokním domem z 17. století, jsou zde čtyři salonky s nástěnnými malbami Josefa Navrátila vybavené nábytkem z poloviny 19. století. Budova je součástí Pražské památkové rezervace UNESCO a není bezbariérová aktuální informace na: http://www.postovnimuzeum.cz/cz/expozice/muzeum-praha/