Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví Památník národního písemnictví Památník národního písemnictví

Popis

Památník národního písemnictví je specializované literární muzeum, které se nachází v městské části Praha 1 na Hradčanech v prostorách Strahovského kláštera. Jedná se o významnou českou muzeální, kulturní, vědeckou, poznávací a vzdělávací instituci, která se specializuje na sběr a studium významných artefaktů vztahující se k českému písemnictví. Naleznete zde i staré kodexy, prvotisky, vzácné knihy a bohatě vyzdobené knihovnické sály. Nachází se zde i sídlo premonstrátského řádu. Součástí této významné kulturní instituce je archiv, umělecká sbírka (sbírky), knihovna a studovna.