Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Popis

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur je jedna ze stálých expozic pražského Národního muzea na Betlémském náměstí, která se nachází v souboru budov v areálu bývalého pivovaru a vinopalny „U Halánků“ v městské části Praha 1 na Starém Městě pražském. Původní soukromé muzeum zřídil v roce 1862 český vlastenec, mecenáš, politik a národní buditel Vojtěch Náprstek v bývalém rodinném pivovaru jakožto České průmyslové muzeum, po jeho smrti se stalo muzeem národopisným, po 2. světové válce je jeho aktivita zaměřena pouze na mimoevropské kultury. Náprstkovo muzeum se v 19. století stalo jedním z kulturních a vzdělávacích center české inteligence. Mnoho jeho sbírkových předmětů pochází z darů jak od zakladatele muzea Vojtěcha Náprstka, tak od jeho přátel a známých z řad českých exulantů, cestovatelů a etnografů. Muzeum má velmi obsáhlý sbírkový fond, z něhož je pro veřejnost zpřístupněna pouze jeho malá část.