Muzeum MHD

Muzeum MHD Muzeum MHD Muzeum MHD

Popis

Muzeum městské hromadné dopravy v Praze otevřel v květnu 1993 Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. ve vozovně Střešovice v souvislosti s ukončením jejího pravidelného provozu v roce 1992. Vozidla z muzejních sbírek jsou chráněna jako technické památky, rovněž sama vozovna byla koncem roku 1991 prohlášena za technickou památku. Soubor historických vozidel byl prohlášen za památku poprvé v roce 1975. Poté 21. července 1998 byl soubor 50 historických vozidel a 34 dalších sbírkových předmětů opět prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Sbírka muzea obsahuje přibližně 50 vozidel, přičemž jednoznačně převažují tramvaje, součástí expozice je však i několik autobusů, trolejbusů a servisních vozidel. Jsou zde vystaveny i modely některých vozidel, která se do dnešních dob nedochovala, mezi nimi i model vlaku metra typu Tatra R1, který nikdy nebyl reálně nasazen. Ne všechna sbírková vozidla jsou aktuálně vystavená ve veřejně přístupné části muzea – část z nich se nachází v té části vozovny, která slouží jako depozitář. Některé exponáty jsou zapůjčené od jiných institucí, například modely vozidel od Muzea hlavního města Prahy.