Muzeum Kampa a Sovovy mlýny

Muzeum Kampa a Sovovy mlýny Muzeum Kampa a Sovovy mlýny Muzeum Kampa a Sovovy mlýny

Popis

Museum Kampa obsahuje sbírky moderního středoevropského umění Jana a Medy Mládkových, kromě kolekcí průkopníka abstraktního umění Františka Kupky a českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda i díla významných středoevropských umělců z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska a bývalé Jugoslávie. Muzeum je umístěno v bývalých Sovových mlýnech, nazývaných podle Václava Sovy z Liboslavi, který mlýn v 15. století vlastnil. Kolem Sovových mlýnů se nachází Odkolkovská zahrada, jíž v 19. století obývala pekařská rodina Odkolků, která mlýn koupila a nechala novogoticky přestavět. Sovovy mlýny leží na břehu nepravého vltavského ostrova Kampa v městské části Praha 1 na Malé Straně.