Kostel svatého Jana Nepomuckého

Kostel svatého Jana Nepomuckého Kostel svatého Jana Nepomuckého Kostel svatého Jana Nepomuckého Kostel svatého Jana Nepomuckého

Popis

Kostel sv. Jana Nepomuckého se nachází v Kanovnické ulici na pražských Hradčanech přibližně 200 m od Hradčanského náměstí. Kostel je barokní novostavba Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kolem roku 1700 přibyl na Hradčany řád Voršilek, který si postavil vlastní klášter, tímto druhý v Praze. Jedna z místních řeholnic sehrála důležitou roli v průběhu kanonizace sv. Jana Nepomuckého. Odpřisáhla, že po modlitbě ke sv. Janovi se zázračně uzdravila. Byl to vůbec první ze čtyř zázraků, které měl sv. Jan vykonat. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě nového kostela, který by nahradil stávající kapli sv. Anny a byl by zasvěcen právě sv. Janovi Nepomuckému. V roce 1902 byl navrácen zpět Katolické církvi. Bylo nainstalováno nové vybavení z barokního kostela sv. Vojtěcha, zbořeného kvůli stavbě Obecního domu. Po Druhé Světové válce byl kostel zrušen, vzápětí ho však církev získala zpět a přeměnila na arcibiskupský. V roce 2001 byl změněn na vojenský. Je místem modliteb za padlé vojáky a za mír na celém světě. Kostel je barokní sálová stavba, orientovaná netradičně na západ. Po levé straně kostela je budova kláštera, vpravo se nachází barokní špitál sv. Antonína a sv. Alžběty, založený ve 14. století Janem Očkem z Vlašimi a přestavěný K. I. Dientzenhoferem. Průčelí dominuje hodinová věž. Strop je zaklenut českou plackou a je pokryt monumentální iluzivní freskou od V. V. Reinera, znázorňující apoteózu sv. Jana Nepomuckého. Hlavní oltář pochází ze zbořeného kostela sv. Vojtěcha a nese obraz Zajetí sv. Jana Nepomuckého od J. K. Lišky. Sochařská výzdoba je od V. M. Jäckla.