Břevnovský klášter a klášterní pivovar

Břevnovský klášter a klášterní pivovar Břevnovský klášter a klášterní pivovar Břevnovský klášter a klášterní pivovar

Popis

Břevnovský klášter benediktinů v Praze–Břevnově je nejstarší mužský klášter v Čechách; založil jej roku 993 kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch. Klášter, společně s Markétskou zahradou je od 3.5.1958 chráněn jako kulturní památka České republiky. Klášter má nejstarší tradici vaření piva v celé České republice. Součástí kláštera je Břevnovský klášterní pivovar sv Vojtěcha, vařilo se v něm první pivo již v roce 993, v roce 2011 byl znovu otevřen. Nyní se v pivovaru vaří Břevnovský Benedict zaměřující se především na speciální druhy piva. V letních měsících probíhá v klášteře a po Praze ukázka historického vaření piva. Dnešní barokní budovy kláštera včetně chrámu sv. Markéty, nového konventu a prelatury pocházejí převážně z let 1708–1740. Byly zbudovány na starších základech podle plánů architekta Kryštofa Dientzenhofera a pod jeho stavebním dozorem. Komplex hospodářských budov zahrnuje někdejší sýpku, administrativní budovy a ovčín, který nyní slouží jako klášterní šenk. Prospekt kaskádové barokní zahrady s nedávno rekonstruovanou oranžerií, sadem, habrovým špalírem a loubím, stejně jako dva rybníky pocházejí z 2. čtvrtiny 18. století a jsou pouze menší částí někdejšího areálu, který zčásti zabralo sídliště Petřiny. V dolní části zahrady stojí v dnešní podobě barokní pavilon Vojtěška s pramenem potoka Brusnice, nad pramenem se nachází gotická křížová klenba, jediný pozůstatek někdejšího gotického kláštera. Dolní část zahrady, kde se dále nachází gloriet Josefka, kaple Lazarka, soustava barokních štol, jimiž se voda zaváděla do kláštera, terasy s fontánami, schodišti a zbytky kamenných skleníků, prochází v současné době (2012) náročnou rekonstrukcí.