Odkazy

Pražský digitální průvodce využívající GPS - http://www.digital-guide.cz/cs/poi/

Pražský portál pro expaty - http://www.expats.cz